ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CNTT NGẮN HẠN
登入 Google即可儲存您的進度。瞭解詳情
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ tên *
Giới tính
清除選取
Bạn là *
Số điện thoại thường dùng *
Email thường dùng
KHÓA HỌC
Bạn ghi danh khóa học: *
Bạn biết thông tin qua kênh nào
清除選取
Đồng ý nhận thông báo từ CUSC cập nhật các thông tin bổ ích, mới nhất về các sự kiện, hoạt động cộng đồng, cuộc thi tổ chức cho học sinh, sinh viên, tin tức Giáo dục và Công nghệ, tin hoạt động, tin tuyển sinh... (qua các kênh: Email, Facebook, Zalo, SMS,..)
清除選取
提交
清除表格
請勿透過 Google 表格提交密碼。
這個表格是在 Can Tho University Software Center 內建立。 舉報濫用情況