ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CNTT CHUẨN QUỐC TẾ
登入 Google即可儲存您的進度。瞭解詳情
Họ tên: *
Số điện thoại: *
Số điện thoại sử dụng Zalo:
Link facebook của bạn:
Email thường dùng:
Bạn là *
Bạn yêu thích ngành: *
必須填寫
Học song song nhận 2 bằng:
Liên thông Đại học Quốc tế
Đồng ý nhận thông báo từ CUSC cập nhật các thông tin bổ ích, mới nhất về các sự kiện, hoạt động cộng đồng, cuộc thi tổ chức cho học sinh, sinh viên, tin tức Giáo dục và Công nghệ, tin hoạt động, tin tuyển sinh... (qua các kênh: Email, Facebook, Zalo, SMS,..)
清除選取
提交
清除表格
請勿透過 Google 表格提交密碼。
這個表格是在 Can Tho University Software Center 內建立。 舉報濫用情況