Thiết kế Web
 

 • Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
 • Đối tượng: học viên đủ 15 tuổi, đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: từ 3 - 6 tháng (tùy theo lịch học của từng lớp)
 • Danh sách các môn học trong chương trình
  • Căn bản về máy tính
  • Microsoft Word, Excel, Powerpoint
  • Lập trình căn bản với ngôn ngữ C
  • Lập trình Web căn bản
  • Lập trình Web với PHP và MySQL
  • Phát triển ứng dụng web với Laravel Framework và AngularJS
  • Đồ án theo mô hình sản xuất phần mềm thực tiễn
 • Xem chi tiết chương trình đào tạo