Thiết kế đồ họa
 

 

 • Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
 • Đối tượng: học viên đủ 15 tuổi, đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: từ 3 - 6 tháng (tùy theo lịch học của từng lớp)
 • Danh sách các môn học trong chương trình
  • Biên tập trang tin điện tử
  • Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
  • Nhiếp ảnh số
  • Xử lý ảnh hậu kỳ
 • Xem chi tiết chương trình đào tạo