Đào tạo sơ cấp nghề
 
 
 
 

Thiết kế đồ họa

 • Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
 • Đối tượng: học viên đủ 15 tuổi, đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: từ 3 - 6 tháng (tùy theo lịch học của từng lớp)
 • Xem chương trình đào tạo
   
   

Thiết kế Web

 • Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
 • Đối tượng: học viên đủ 15 tuổi, đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: từ 3 - 6 tháng (tùy theo lịch học của từng lớp)
 • Xem chương trình đào tạo
   
Quản trị mạng và An toàn, an ninh thông tin
 • Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
 • Đối tượng: học viên đủ 15 tuổi, đã tốt nghiệp THCS
 • Thời gian đào tạo: từ 3 - 6 tháng (tùy theo lịch học của từng lớp)
 • Xem chương trình đào tạo