Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech > Chương trình đào tạo > Thiết kế & Cài đặt mạng
 
 
 

1. Giới thiệu khóa học:

Trong thời đại bùng nổ về Công nghệ thông tin hiện nay, mạng máy tính đã trở thành một phần then chốt của tất cả các cơ quan / doanh nghiệp và là một kênh trao đổi thông tin không thể thiếu. Vì thế việc đầu tư xây dựng một cơ sở hạ tầng mạng cho cơ quan/ doanh nghiệp là điều rất cần thiết. Khóa học “Thiết kế và cài đặt mạng” tại Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ được ra đời với mục đích đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp về thiết kế, triển khai và vận hành một hệ thống mạng hiệu quả nhất.

2. Mục tiêu khóa học:

Kết thúc khóa học, học viên có đủ khả năng:

 • Nắm vững kiến thức về hệ thống mạng máy tính, mô hình mạng và các giao thức.
 • Phân tích yêu cầu trong thiết kế mạng và thiết kế mô hình mạng; Phương pháp phân đoạn mạng và quy hoạch địa chỉ IP.
 • Quy hoạch và thiết kế hệ thống mạng LAN và WLAN.
 • Thiết kế và cấu hình trên phần mềm mô phổng GNS3.
 • Kết nối hệ thống máy ảo vào mô hình mạng mô phỏng trong  GNS3.

3. Chứng nhận:

Học viên hoàn thành đồ án cuối khóa sẽ được CUSC cấp chứng nhận hoàn thành khóa học “Thiết kế và cài đặt mạng”.

4. Điểm nổi bật của chương trình:

 • Đưa ra phương pháp cụ thể trong phân đoạn mạng và quy hoạch địa chỉ IP.
 • Phương pháp thiết kế mạng LAN, WLAN được đưa theo một quy trình hoàn chỉnh.
 • Sử dụng phần mềm mô phòng GNS3 trong thiết kế mạng LAN, WLAN và cấu hình trên các thiết bị mạng.
 • Cung cấp nền tảng trong việc thiết kế hệ thống mạng và các dịch vụ bằng cách kết nối hệ thống mạng ảo trong GNS3 và các máy ảo trong VMWARE.

​5. Thời gian học: 40 giờ

6. Đối tượng tham dự:

 • Học viên có kiến thức cơ bản về tin học.
 • Những người yêu thích CNTT

7. Nội dung chương trình học:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẠT MẠNG

1.1. Lý thuyết:
 • Tổng quan về thiết kế và cài đặt mạng
 • Mô hình OSI
  • ​Các giao thức trong mô hình OSI
  • Các chức năng của các tầng trong mô hình OSI
  • Luồng dữ liệu trong OSI
 • Các giao thức kết nối mạng
  • ​TCP/IP
  • NetBEUI
 • Họ giao thức TCP/IP
  • ​Tổng quan về họ giao thức TCP/IP
  • Giao thức liên mạng IP: IPv4 và IPv6
  • Giao thức TCP
  • Giao thức UDP
 • Phân loại mạng
 • Giới thiệu về hệ thống cáp cho mạng LAN

1.2. Thực hành: Bấm dây mạng

Chương 2: MẠNG CỤC BỘ (LAN) VÀ THIẾT KẾ MẠNG LAN

2.1. Lý thuyết:
 • Kiến thức cơ bản về LAN
 • Các thiết bị dùng trong mạng LAN
 • Kỹ thuật chuyển mạch trong LAN
  • Phân đoạn mạng và mục đích của phân đoạn mạng
  • Phân đoạn mạng bằng router
  • Phân đoạn mạng bằng bộ chuyển mạch
 • Giới thiệu về VLAN
  • ​Tạo VLAN
  • Cách xây dựng VLAN
  • Ưu và nhược điểm của VLAN
 • ​Thiết kế mạng LAN
  • Mô hình cơ bản của LAN
  • Các yêu cầu thiết kế
  • Các bước thiết kế
  • Phương pháp phân hoạch địa chỉ IP: IPv4, IPv6
  • Lập sơ đồ thiết kế mạng
2.2. Thực hành:
 • Thiết kế mạng LAN cho một công ty
  • ​Thu thập yêu cầu
  • Phân tích yêu cầu
  • Thiết kế hệ thống
  • Phân hoạch địa chỉ IP
 • ​Cài đặt mạng LAN trên phần mềm mô phỏng
  • Xây dựng mô hình mạng ở phần 1 dựa vào GNS3
  • Cấu hình trên router, switch, VLAN,…
  • Cấu hình cho mô hình mạng ở phần 1
  • Cấu hình và kết nối mô hình mạng với hệ thống máy ảo VMWARE.
 • Cấu hình trên thiết bị thật
  • Cấu hình trên switch, router,…

Chương 3: MẠNG WLAN VÀ THIẾT KẾ MẠNG WLAN

3.1. Lý thuyết:

 • Giới thiệu về WLAN và nguyên tắc hoạt động
  • ​Tổng quan về WLAN
  • Các ứng dụng của mạng WLAN
  • Lợi ích và hạn chế của WLAN
  • Các nguyên tắc hoạt động của WLAN
  • Các thiết bị trong WLAN
  • Các loại mô hình mạng WLAN
  • Các kỹ thuật phát triển trong mạng WLAN
 • ​Chuẩn IEEE 802.11 và bảo mật WLAN
  • Tổng quan về chuẩn IEEE 802.11
  • Kiến trúc chuẩn IEEE 802.11
  • Bảo mật trong WLAN
 • ​Thiết kế mạng WLAN cho doanh nghiệp
  • Các vấn đề trong thiết kế LAN cho doanh nghiệp
  • Khảo sát hiện trạng
  • Phân tích môi trường mạng hiện tại
  • Xây dựng bảng thiết kế ban đầu
  • Hoàn thành thiết kế chi tiết
  • Triển khai mô hình mạng

3.2. Thực hành:

 • Thiết kế mạng WLAN cho một công ty
  • ​Khảo sát hiện trạng
  • Mô hình khảo sát
  • Thiết kế mô hình logic
 • ​Cài đặt mạng WLAN trên phần mềm mô phỏng
  • Xây dựng mô hình mạng ở phần 1 dựa vào GNS3
  • Cấu hình cho mô hình mạng WLAN ở phần 1
  • Cấu hình và kết nối mô hình mạng với hệ thống máy ảo VMWARE.
 • Cấu hình trên thiết bị thật
  • Cấu hình trên Access Point

Tải về