Lịch tuyển sinh | Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Quốc Tế
 

Lập trình AI với Python

Lập trình AI với Python
Ngày khai giảng: 20/10/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/08/2021 - 20/10/2021
Giờ học: 17:30-19:30, T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình viên quốc tế

Lập trình viên quốc tế
Ngày khai giảng: 21/10/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 21/09/2021 - 21/10/2021
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế

Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế
Ngày khai giảng: 21/10/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 21/09/2021 - 21/10/2021
Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Android

Phát triển ứng dụng Android
Ngày khai giảng: 28/10/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/09/2021 - 28/10/2021
Giờ học: 19:30-21:30, Thứ 3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Phát triển ứng dụng Web với LARAVEL & ANGULARJS

Phát triển ứng dụng Web với Laravel & AngularJS
Ngày khai giảng: 16/11/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 20/09/2021 - 16/11/2021
Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế Web và lập trình Front-end

Thiết kế Web và lập trình Front-end
Ngày khai giảng: 24/11/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 21/09/2021 - 24/11/2021
Giờ học: 19:30-21h30, T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Thiết kế đồ họa cho Quảng cáo

Thiết kế đồ họa cho quảng cáo
Ngày khai giảng: 08/12/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 11/10/2021 - 08/12/2021
Giờ học: 17h30-19h30, thứ 2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Lập trình Back-end với PHP & MySQL

Lập trình Back-end với PHP & MySQL
Ngày khai giảng: 20/12/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 21/09/2021 - 20/12/2021
Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký

Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp (Kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp - Module 2)

Kiểm thử tự động phần mềm - Automation testing with TestArchitect
Ngày khai giảng: 27/12/2021
Ngày thi đầu vào:
Thời gian đăng ký: 21/09/2021 - 27/12/2021
Giờ học: 19:30-21h30, T2,4,6
Thông tin khác:
Đăng ký