Công ty tuyển dụng
 
  • DEK Technologies Việt Nam tuyển dụng IT Freshers
  • Cập nhật vào ngày:
  • Số lần xem: 1545
  • Tác giả: DEK Technologies ,Theo nguồn: http://www.dektech.com.au/careers/?search_location=Vietnam

Công ty DEK Technologies Vietnam đang tuyển IT Freshers cho nhiều vị trí

💡 C, C++ Developer

💡 Java Developer

💡 Python Developer

💡 Erlang Developer

💡 ASP.NET Developer

Xem chi tiết ở tập tin đính kèm bên dưới