Chương trình đào tạo
 
LỊCH TUYỂN SINH
Phát triển ứng dụng Android Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 28/10/2021
  Giờ học: 19:30-21:30, Thứ 3,5,7
Lập trình viên quốc tế Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 15/11/2021
  Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Mỹ thuật Đa phương tiện Quốc tế Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 15/11/2021
  Giờ học: Thứ 2 đến thứ 6
Phát triển ứng dụng Web với Laravel & AngularJS Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 16/11/2021
  Giờ học: 17:30-19:30, T3,5,7
Thiết kế Web và lập trình Front-end Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 24/11/2021
  Giờ học: 19:30-21h30, T2,4,6
Thiết kế đồ họa cho quảng cáo Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 08/12/2021
  Giờ học: 17h30-19h30, thứ 2,4,6
Lập trình AI với Python Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 14/12/2021
  Giờ học: 17:30-19:30, T2,4,6
Lập trình Back-end với PHP & MySQL Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 20/12/2021
  Giờ học: 17:30-19:30 T2,4,6
Kiểm thử tự động phần mềm - Automation testing with TestArchitect Ngày thi:
  Ngày khai giảng: 27/12/2021
  Giờ học: 19:30-21h30, T2,4,6